Kvalitet i dagtilbud

PRIS: GRATIS
DATO 2015-11-04
FORFATTER Michael Wahl Andersen
ISBN 9788771601206
FILSTØRRELSE 9,96 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 MOBI
SPROG DANSK
novirus

BOGBESKRIVELSE

Denne grundbog er til specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen anlægger et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis med det afsæt at præsentere den seneste viden på området af både danske og internationale forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og forskning inden for dagtilbudsfeltet. Læseren præsenteres for historiske og aktuelle problemstillinger og tænkemåder, ikke mindst empirisk viden om disse, og der lægges i den forbindelse vægt på at understøtte den studerendes evne til at kunne træffe beslutninger, skønne og handle professionelt ud fra såvel forskningsviden, professionsviden som praksisviden.Bogen behandler bekendtgørelsens fire kompetenceområder for dagtilbudsspecialiseringen i fire dele: 1) Barndom, kultur og læring - 2) Profession og organisation - 3) Relation og kommunikation - 4) Samarbejde og udvikling.Hver del består af en række kapitler, der på forskellig vis bidrager til at perspektivere dele af den aktuelle viden og forskning inden for kompetenceområdet. Hvert kapitel indeholder forslag til den studerendes selvaktivitet – både individuelt og i grupper.Forslag til selvaktivitet findes på bogens hjemmeside.

Specifikationer

Du kan læse eller downloade bog Kvalitet i dagtilbud i PDF, ePUB, MOBI format på dette websted.. God gratis bog Kvalitet i dagtilbud.

...overblik over de væsentlige pointer i forskning om kvalitet i dagtilbud. Og du får et stærkt afsæt for at styrke praksis og dialogen blandt politikere, ledere og pædagogisk personale om, hvordan kvalitet af dagtilbud kan udvikles og sikres nationalt, i den enkelte kommune og i det enkelte dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud - struktur, proces og resultat Med de senere års stigende fokus på betydningen af høj kvalitet i dagtilbud følger et stigende behov for at komme tættere på et fælles sprog om og et fælles vidensgrundlag for kvalitet på dagtilbudsområdet. Både forskning i kvalitet og begrebet kvalitet er stadig nye, når det Dagtilbud af høj kvalitet er en investering Skift farve i bjælke: Klik på den farvede bjælke og vælg derefter ny farve i fanen "Startside" under "Fyldfarve til figur". 6 Et godt dagtilbud varer hele livet - men det skabes i hverdagen Større fokus på små børns læring Tidlig læring er et uudnyttet potentiale KVALITET I DAGTILBUD Grundbog til ...