Forvaltningsret Prøvelse

PRIS: GRATIS
DATO 1994-09-21
FORFATTER Christensen B
ISBN 9788757451849
FILSTØRRELSE 11,15 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 MOBI
SPROG DANSK
novirus

BOGBESKRIVELSE

none

Specifikationer

Du kan læse eller downloade bog Forvaltningsret Prøvelse i PDF, ePUB, MOBI format på dette websted.. God gratis bog Forvaltningsret Prøvelse.

...nske forvaltningsret. Bogen koncentrerer sig om de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der udspringer af den klassiske modstilling mellem borger og forvaltning. Herigennem behandler bogen de formelle og saglige krav til forvaltningsmyndigheders afgørelser og kontrollen med, at de overholdes. I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom 5.-udgaven et resultat af et samarbejde mellem forfatterne, men ansvaret for de enkelte kapitler påhviler alene den eller de pågældende. Forvaltningsret - reglerne om prøvelse Reglerne om prøvelse giver borgeren mulighed for at sikre, at de øvrige retsregler respekteres af forvaltningen. Borgeren har mulighed for at klage til centraladministrationen, ofte et direktorat, eller til et ankenævn, fx Ankestyrelsen eller Miljøklagenævnet. Principperne i dansk forvaltningsret er bl.a. udviklet på...