Spørgeskemaundersøgelser

PRIS: GRATIS
DATO 2008-10-03
FORFATTER Merete Watt Boolsen
ISBN 9788741251431
FILSTØRRELSE 5,58 MB
FORMAT PDF EPUB FB2 MOBI
SPROG DANSK
novirus

BOGBESKRIVELSE

Spørgeskemaer er en del af vores hverdag. De anvendes hyppigt – og i mange sammenhænge. Men hvordan laver man dem? Hordan læser man dem? Og hvordan analyserer og rapporterer man sine konklusioner? Spørgeskemaundersøgelser er en guide til praktikere og studerende, der arbejder med spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med fx opgaver, rapporter, brugerundersøgelser, evalueringer eller lign. Udgangspunktet er, at indsamling af data og analyse af data hænger nøje sammen. Bogen, der er skrevet på baggrund af mange års undervisningserfaring, gennemgår de forskellige trin i arbejdsprocessen og kombinerer den nødvendige teori med mange konkrete eksempler. Det er en vigtig pointe, at man kan komme langt med enkle metoder, og at man ikke behøver være statistiker for at arbejde med tal. Bogen er suppleret med en hjemmeside med praktiske opgaver, datasæt, forslag til yderligere læsning og andet pædagogisk materiale. MERETE WATT BOOLSEN er lektor i sociologi og metode på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun har tidligere bl.a. udgivet Forstå statistikken. Fra beregninger til analyse og vurderinger (2003), Fra spørgeskema til statistisk analyse (2004) og på Hans Reitzels Forlag Kvalitative analyser. At finde årsager og sammenhænge (2006). GITTE LINDERMANN, cand.scient.pol., sygeplejerske og en erfaren underviser på både på universitets- og professionsbachelorniveau, har skrevet bogens første kapitel.

Specifikationer

Du kan læse eller downloade bog Spørgeskemaundersøgelser i PDF, ePUB, MOBI format på dette websted.. God gratis bog Spørgeskemaundersøgelser.

...darbejdere klar i den anden ende. medarbejdere, som trækker på over 20 års erfaring med spørgeskemaundersøgelser for såvel det offentlige som både store og små danske virksomheder. Når aviser og nyhedsprogrammer får lavet spørgeskemaundersøgelser - eller opinionsundersøgelser, for sig, er det ofte sådan, at jo flere mennesker, der er blevet spurgt, jo mere troværdigt er resultatet. Det er helt almindeligt, at ca. 1000 mennesker har deltaget i sådanne undersøgelser. Online spørgeskemaer: opret et spørgeskema, sæt undersøgelsen i gang og analyser de indsamlede svar. Få din GRATIS konto i dag! Spørgeskemaundersøgelser er velegnede som redskab til systematisk at måle og følge op på fx kvaliteten af aktiviteterne på en afdeling eller et sygehus (fx ved før-/eftermålinger). Via en spørgeskemaundersøgelse kan ledere og medarbejdere få viden om udbredelsen af fx oplevelser og vurderinger set fra patienternes perspektiv eller teste hypoteser. Hvad skal man blive...